Biologische aardbeien beter bestand tegen spintmijten

Biologische aardbeien beter bestand tegen spintmijten

Velden met biologische aardbeien vertonen een meer gelijke verdeling van nuttige en schadelijke dieren dan de conventionele variant, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen.

Spintmijten kunnen schade veroorzaken in een groot aantal gewassen, waaronder aardbeien. De Deense onderzoekers hebben gekeken welke en hoeveel insecten en spintmijten zich op de aardbeienvelden bevinden. Ze ontdekten dat het aantal spintmijten in de conventionele velden tien keer zo groot was als in de biologische, maar dat er relatief weinig roofmijten waren.

In de biologische velden vonden de onderzoekers één roofmijt op 15-40 spintmijten. In de conventionele velden was dat één roofmijt op 200 spintmijten. Dat heeft onder andere te maken met de diverse vegetatie in de randen van de akkers, die een goede habitat vormt voor de roofmijten. Zo gedijt de roofmijt goed bij brandnetels, wilde kervel en akkerdistel. Meer dan 80 procent van de roofmijten werd gevonden op deze planten. Daarnaast kan de grote hoeveelheid spintmijten bij de conventionele velden worden toegeschreven aan het gebruik van gewasbescherming.

Bron: nyheder.okologi.dk

Wij aanvaarden Papieren / Elektronische Maaltijdcheques en Papieren Ecocheques in de winkel.