Wat houdt EKO in?

Wat houdt EKO in?

EKO staat voor eerlijke producten waarbij geen gebruik is gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Voor producten die de tijd hebben gekregen om te groeien. Voor producten die op een duurzame wijze zijn geproduceerd en waarbij dierenwelzijn, minder afval, sociaal beleid en minder energie logisch zijn. Eerlijk duurt het langst. EKO-producten zijn de producten van de toekomst.

Een week lang werden door het hele land bij verschillende EKO-bedrijven activiteiten georganiseerd. Denk dan aan proeverijen in winkels, speciale verrassingen in restaurants en rondleidingen op boerenbedrijven. Maar hoe is het eigenlijk zover gekomen? Waarom en wanneer is in ons land voor biologische landbouw gekozen?

Om dat uit te leggen gaan we terug naar de periode na de Tweede Wereldoorlog. De oorlog is van grote invloed op de ontwikkeling van de biologische landbouw in Nederland. Voor de oorlog kende Nederland vooral kleinschalige boeren. Het was in die tijd hard werken voor de boeren terwijl de inkomsten laag waren. Na de Tweede Wereldoorlog wilde de overheid de economie herstellen. Door de hongersnood tijdens de oorlog en de geboortegolf direct na de oorlog kwam de nadruk in de Nederlandse landbouw op een zo groot mogelijke productie te liggen. De prijs van voedsel werd laag gehouden om zo de koopkracht te stimuleren. De landbouwproductie moest nog verder stijgen zodat de boeren er hun inkomen uit konden genereren. Dit werd bereikt door de landbouw te mechaniseren en door bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. In de jaren 50 wordt Nederland koploper in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In de periode die daarna volgt worden de negatieve gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen steeds meer zichtbaar voor insecten, vogels en vissen in het milieu. De groei van de biologische landbouw komt aan het eind van de jaren 60 op gang als steeds meer mensen zich zorgen gaan maken over de wijze waarop met het milieu wordt omgegaan. Veel boeren kiezen in die tijd voor de overstap naar ‘biologisch’. Het uitgangspunt voor de biologische boeren van toen was dat er geen 'onnatuurlijke' producten zoals kunstmest of diergeneesmiddelen gebruikt worden. Pas later komt 'biologisch' ook bij consumenten in beeld, consumenten die gezonde voedingsmiddelen willen welke zonder bestrijdingsmiddelen geteeld zijn en die diervriendelijk geproduceerd zijn. In 1973 wordt het bekende en geruchtmakende landbouwgif DDT verboden.

Een nieuwe doorbraak volgt in de tachtiger jaren. Steeds meer komt de nadruk te liggen op 'gezond leven' en op 'milieuvriendelijke producten'. Het biologisch landbouwareaal groeit. In de jaren '90 worden biologische producten logischer en zijn ze op steeds meer plekken verkrijgbaar. Een groeiend aantal ondernemers uit de gangbare landbouw en voedingsbranche oriënteert zich op de biologische werkwijze. En ook vandaag de dag kiezen steeds meer mensen voor biologisch. Smaak, authenticiteit, regionaal en kwaliteit zijn belangrijke argumenten voor de groeiende groep consumenten die wil weten wat zij eet. Transparant, respectvol voor mens, dier en milieu. En gewoon lekker. Zoals het hoort.

Wij aanvaarden Papieren / Elektronische Maaltijdcheques en Papieren Ecocheques in de winkel.